1.  Prijsstelling

Alle prijzen zijn op basis van een periode van 24 uur, exclusief brandstof en inclusief BTW.

2.  Huurvoorwaarden

Voertuigen dienen in dezelfde staat ingeleverd te worden, op de locatie waar deze opgehaald zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het voertuig grondig wordt gecontroleerd voordat deze meegenomen wordt. Wanneer de klant de auto in bezit heeft neemt de klant alle verantwoordelijkheden voor het voertuig op zich.

De klant zal hierbij de nodige maatregelen treffen om onnodige schades en onkosten te voorkomen.

Dit gaat (bij huren, langer dan 90 dagen) gepaard met het controleren van de oliepeil, bandenspanning en andere acties die noodzakelijk zijn om het voertuig te behouden. Deze onkosten zullen door de klant worden gedekt. Elke verandering van de staat van de auto valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Voor de uitgebreide versie van onze huurvoorwaarden verwijzen wij u naar de achterzijde van onze huurovereenkomst.

3.  Autogroepen (merk, model en uitvoering beleid)

Onze voertuigen zijn ingedeeld in zgn. autogroepen. Reserveringen worden bevestigd voor de betreffende autogroep en niet een bepaald merk, model en uitvoering. Levering op basis van gelijkwaardigheid / "or similar".

4.  Toegestane kilometers

Het aantal 'kilometers inclusief' hangt af van het tarief. Bij gelimiteerde tarieven zullen extra gereden kilometers achteraf in rekening worden gebracht. De hoogte van deze 'over kilometers' zijn zowel op het huurcontract als reservering vooraf overeengekomen. Brandstof is hier niet bij inbegrepen. 

5.  Openingstijden

Voor actuele openingstijden kunt u het tabblad “locaties” raadplegen. Openingstijden tijdens nationale feestdagen worden op onze website aangegeven.

6.  Ophalen/inleveren buiten openingstijden

Uitgifte van huurauto's buiten reguliere tijden is op aanvraag. Hiervoor zal een minimum  bedrag van € 60,00 in rekening worden gebracht. Voor het inleveren van huurauto's buiten openingstijden zal de huurdersaansprakelijkheid (*) pas eindigen op het moment van fysieke inname/controle door Green Motion tijdens openingstijden. Niet alle vestigingen bieden 'inleveren buiten openingstijden', vraag hiernaar tijdens het reserveren/ophalen.

(*) Schade, juiste wijze parkeren en, indien van toepassing, voldoende parkeergeld tot openingstijdstip van de vestiging.

7.  Eigen risico (cascoschade en/of diefstal)

Afhankelijk van de autogroep, bedraagt ons standaard Eigen Risico € 1.100,00 / € 1.600,00 per gebeurtenis. Hieronder valt schade/beschadiging aan de velgen, banden, glas, voor- achter- en onderzijde van het voertuig. Voor bovenhoofdse, hoger dan 1,80 m, schade (*) geldt een niet afkoopbaar eigen risico van € 2.500,00 per gebeurtenis.

Indien u een zgn. derden verzekering heeft afgesloten, zal het van toepassing zijnde eigen risico bedrag op uw credit card in rekening worden gebracht. Met deze afrekening, voorzien van schadefoto's en een schadecalculatie, kunt u vervolgens dit claimen bij betreffende verzekeraar.  

(*) Niet letten op maximale doorrijhoogte.

8.  Afkoop eigen risico (CDW - Collision Damage Waiver)

U heeft de mogelijkheid het standaard Eigen Risico te verlagen/af te kopen naar € 500,00 of € 150,00 per gebeurtenis.

Om het eenvoudig en overzichtelijk te houden bieden wij twee verzekeringspakketten aan.

     

9.  Borgstelling

 De borgstelling dient bij aanvang van de huur met een door Green Motion Benelux geaccepteerd credit card ( zie 12) te worden voldaan. In onderstaand schema de hoogte van de borgsommen.

10. WA dekking

Green Motion huurauto’s zijn verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid in de dekkingsgebieden volgens groene kaart. De dekkingen zijn in ieder land overeenkomstig de ter plaatse geldende wetgeving.

Maximale dekking voor Nederland:

  • Materiële schade : € 2.500.000
  • Persoonlijke schade : € 5.600.000

11. Ongevallen en inzittenden verzekering

Een Inzittenden Verzekering (P.I.) is niet inbegrepen bij de huurtarieven. Voor € 6,00 per dag kunt u zich verzekeren.

  • Maximaal verzekerd bedrag : € 1.000.000,00 voor medische kosten, repatriëring, uitkeringen in geval van blijvende invaliditeit en/of overlijden.

12. Rijbewijs, legitimatie en betaalwijze (borg)

Rijbewijs :

Vanwege bepaalde verzekeringsbeperkingen worden niet alle rijbewijzen geaccepteerd. Een rijbewijs of internationaal equivalent, uitgegeven door de bevoegde autoriteiten, dient tenminste twee jaar voor aanvang van de huur in bezit te zijn van de bestuurder en gedurende de huurperiode zijn geldigheid te behouden. Leesbaar en getypt in Romeinse letters of Latijnse alfabet.

Paspoort of ID kaart:

Naast het rijbewijs dient de huurder deze op het moment van ophalen te overleggen. 

In verband met onze elektronische controle op de echtheid van deze documenten dienen deze origineel en onbeschadigd te zijn voor fotografische herkenning.

Betaalwijze :

Betaling/borgstelling alleen mogelijk met een door Green Motion Benelux geaccepteerde creditcard (Mastercard/Eurocard, VISA en American Express) (*). De kaart dient minimaal tot twee maanden na einde huur geldig te zijn. Debet kaarten kunnen onder specifieke voorwaarden worden geaccepteerd (zie 8. Afkoop Eigen Risico - CDW).

Contant, PIN en zgn. Pre Paid kaarten (o.a. Viabuy) zijn geen geldige betaalmethoden.

De hoogte van de borgstelling wordt als volgt bepaald : huurkosten (exclusief 'prepaid'), toeslagen, hoogte van het Eigen Risico (**) vermeerderd met een tank brandstof.

(*) Uitgezonderd bedrijfsmatige overeenkomsten.

(**) Zie punten 7, 8 en 9

De huurder dient de betreffende documenten en credit card op zijn/haar naam aan te leveren. Indien er geen geldige credit card kan worden getoond of er onvoldoende bestedingslimiet beschikbaar is op de kaart, zal er geen voertuig worden verhuurd. Alle eventueel vooraf betaalde (zgn. prepaid) huurkosten zullen in dit geval niet worden gerestitueerd.

Voor onze Premium Vloot gelden specifieke voorwaarden voor wat betreft borgstelling. Op aanvraag zullen deze worden medegedeeld.

13. Minimum leeftijd en bezit rijbewijs

Huurder/bestuurder dient minimaal 24 jaar te zijn en minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Voor bestuurders jonger dan 24 geldt een toeslag van € 8,00 per dag. Ook kunnen andere beperkingen kunnen van toepassing zijn.  Vraag hiernaar tijdens het reserveren/ophalen van de huurauto.

14. Verwerking van boetes, bekeuringen, tolgelden en milieu vignetten/-stickers

De huurder is verantwoordelijkheid voor parkeerboetes en verkeersovertredingen alsmede alle milieu vereisten (buiten Nederland) en te betalen tolgelden tijdens zijn/haar huurperiode. Alle boetes dan wel opgelegde sancties zullen worden verlegd naar de huurder. De betreffende instanties zullen deze direct in rekening brengen bij de huurder. Voor iedere verlegging naar die instanties zal Green Motion administratiekosten in rekening brengen. Deze bedragen minimaal € 45,00 per geval en zullen direct van de credit card worden geïncasseerd.

De huurder dient voor alle benodigde vignetten, vergunningen, milieu-zone toestemming etc., zelf zorg te dragen. Bij het nalaten hiervan zullen achteraf opgelegde boetes/sancties/schikkingen op gelijk wijze worden behandeld.

15. Winterbanden

Neem voor winterbanden altijd contact op met de desbetreffende vestiging. Winterbanden zijn alleen beschikbaar voor sommige autogroepen en alleen op een bevestigde reservering. Aanvragen minimaal 7 dagen voorafgaand aan de huur en tenminste een huurperiode van 5 dagen.

16. Vertraagde ophaal of no-show

Reserveringen zullen tot maximaal 2 uur na de opgegeven reserveringstijd, geldig zijn. Hierna zullen deze worden beschouwd als een no-show. Bij een 'vertraagde ophaal' > 2 uur kan de huurder geen rechten aan de reservering ontlenen en zal met, de op dat moment beschikbare huurauto, genoegen moeten nemen. Hier kunnen kosten aan zijn verbonden. Ook vertraging van vluchten zullen worden onderworpen aan dit artikel.

Voor een reservering zonder een opgegeven aankomst vluchtnummer geldt dat de vestiging zich zal houden aan de, van toepassing zijnde, sluitingstijden. Voor omgeleide vluchten is er geen garantie dat de reservering kan worden omgeboekt naar een andere vestiging.

In alle gevallen geldt dat er geen restitutie (*) zal worden gedaan op reeds aanbetaalde bedragen.

(*) Gedeeltelijk (ongebruikte dagen) en/of geheel (no-show)

17. Annuleren/wijzigen reservering

Direct gereserveerd bij Green Motion?

Een annulering of wijziging van een reservering dient schriftelijk, per e-mail, te worden gedaan en kan tot tenminste 24 uur voor aanvang van de huur.

Annuleringskosten:
2 dagen voor startdatum: 50%
0-1 dagen voor de startdatum: 100%

Gereserveerd via een broker/tussenpersoon?

Annuleren/wijzigen alleen bij externe partij en niet bij Green Motion.

18. Eerder terug, ongebruikte huurdagen

Er is geen restitutie (gedeeltelijk of volledig) voor huren die vroegtijdig beëindigd worden.

19. One Way huren

Huren met een andere ophaal- en inleverpunt kunnen niet via de website gemaakt worden. Op, schriftelijke, aanvraag kan het mogelijk zijn dat hier toestemming voor wordt verleend.

20. Verlengen huurperiode

Houdt u er rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om de huur te verlengen. Voor de aangevraagde verlengde periode kunnen andere voorwaarden/tarieven van toepassing zijn. Vraag hiernaar wanneer wilt verlengen. Alleen schriftelijk (e-mail) vastgelegde verlengingen geldig zijn.

21. Gebruik buiten Nederland

Het is toegestaan te rijden in de meeste West-Europese landen. Voor het gebruik in het buitenland gelden de navolgende toeslagen per verhuring. Dit betreft 24/7 Pech Hulp, repatriëring, ongeval en/of technische ondersteuning en (indien van toepassing) vervangend vervoer.

Vanuit: Nederland

Naar:

22. Ophalen / inleveren van het voertuig 

Ophalen.

 Het voertuig kan alleen opgehaald worden, bij het filiaal waar de reservering gemaakt is. De huurder ontvangt een formulier (CVCRF) met daarop de status (*) van het voertuig. Na ondertekening van dit formulier maakt dat integraal onderdeel uit van de huurovereenkomst.

(*) Reeds bekende schade(s), kilometerstand, brandstofpeil en overige voertuig specifieke zaken.

Inleveren.

Bij terugkomst zal de status van het voertuig worden vergeleken met de uitgifte VSF. Verschillen/onregelmatigheden zullen tijdens de huurperiode zijn ontstaan en overeenkomstig de gemaakte afspraken in rekening worden gebracht. Alle overige zaken (navigatie, kinderzitje etc.) dienen ook te worden ingeleverd.

23. Verloren autosleutel

Als de autosleutel is verloren dient de huurder hier direct melding van te maken bij de politie en een maximale inspanning ten einde het voertuig veilig te stellen. Alle voortkomende kosten vallen niet onder een, eventueel, afgesloten, verzekeringspakket dan wel het standaard eigen risico. De volledige kosten zijn voor rekening van de huurder. Ook de kosten van eventuele repatriëring, vervangende sleutel(s) en programmering van het voertuig, zullen bij de huurder in rekening worden gebracht. 

24. Brandstofbeleid

De auto wordt met een volle tank afgeleverd en dient ook weer met een volle tank te worden ingeleverd (Full-to-Full policy). Indien  het voertuig moet worden afgetankt zullen de, door Green Motion, getankte liters vermeerderd met € 25,00 aan de huurder in rekening worden gebracht.

25. Brandstofsoort

Indien er, door huurder, een  verkeerde brandstof wordt getankt zullen de kosten (*) volledig worden doorbelast. Ook eventuele motorschade (katalysator, injectoren etc.) zal in rekening worden gebracht.

De minimale kosten bedragen € 1.300,00 (incl. B.T.W.)

(*) Transport (repatriëring), brandstof verwijderen en afvoeren, systeem reset, aftanken (volle tank)  en milieuheffing.

LET OP.

Alle voortkomende kosten vallen niet onder een, eventueel, afgesloten, verzekeringspakket dan wel het standaard eigen risico. De volledige kosten zijn voor rekening van de huurder..

Laat u vooraf informeren omtrent de juiste brandstofsoort.

16. Hulp bij autopech

Pechhulp in Nederland (zie punt 21) is inbegrepen in onze tarieven. Relevante contactgegevens en procedures zullen vóór de aanvang van de huur worden gegeven en duidelijk in het voertuig aanwezig. Afhankelijk van de omstandigheden, behouden wij ons het recht voor geen vervangend vervoer ter beschikking te stellen.

Voor autopech neem contact op met het ‘24/7 Emergency Breakdown" bereikbaar onder nummer  +31 (0)26 3553 368

17. Roken en dieren in de auto

Het is strikt verboden in de huurauto’s te roken. Mocht er geconstateerd worden dat er toch in de auto gerookt is dan wel dieren zijn vervoerd, zullen schoonmaakkosten in rekening gebracht worden met een minimum van € 250,00.

18. Schoonmaakkosten (Clean to Clean)

Green Motion hanteert de richtlijn "Clean to Clean". Dit betekent dat het voertuig schoon dient te worden ingeleverd. Vanzelfsprekend wordt deze bij aanvang schoon aan u meegegeven. Indien het voertuig niet schoon wordt ingeleverd kunnen hier kosten voor in rekening gebracht worden. Deze bedragen minimaal € 12,50 (incl. B.T.W.).

19. Klachten

Klachten kunnen per email worden ingediend bij customerservices@greenmotion.co.uk of internationalcustomerservices@greenmotion.com, binnen 30 dagen na de datum dat u de auto bij Green Motion heeft teruggebracht. Klachten na deze periode zullen niet meer in behandeling worden genomen.

20. Voertuig volgsysteem

Sommige van onze voertuigen zijn voorzien van een voertuigvolgsysteem en zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons privacy-beleid en volgens de, door de wetgever, gestelde eisen hieraan. Indien het voertuig uit een zgn. "GeoFence" rijdt, zal het systeem Green Motion hiervan op de hoogte stellen. Vervolgens zal dan worden nagegaan in hoeverre de betreffende grensoverschrijding in overeenstemming is met de huurovereenkomst. Bij ongeoorloofd gebruik in het buitenland zijn hier, naast de Cross Border Fee (21. Gebruik buiten Nederland), kosten aan verbonden. Dit in verband met een retroactieve aanmelding. U voorkomst extra kosten door Green Motion, voordat u het land verlaat, hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

21. Late terugbrengst

Een voertuig wordt gehuurd voor een overeengekomen periode zoals die vermeld staat op de huurovereenkomst. Er is een gratieperiode van 29 minuten na de overeengekomen inlevertijd. Hierna zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

Voor een late terugbrengst, zonder melding vooraf van de klant, zijn de kosten:

> 29 minuten na de afgesproken eindtijd              € 40,00

30 minuten - 2 uur na de afgesproken eindtijd     €  80,00

2 -12 uur na de afgesproken eindtijd                   € 100,00

12-24 uur na de afgesproken eindtijd                  € 150,00

22. Algemene huurvoorwaarden

Alle boekingen zijn onderhevig aan onze algemene voorwaarden. Green Motion doet er alles aan om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is op het moment van uw boeking. Verder is de huurder door ondertekening van de huurovereenkomst akkoord gegaan om zich te houden aan onze huurvoorwaarden op het moment van het ophalen van het voertuig en voor de duur van de huur. Green Motion International is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door het lokaal filiaal in rekening worden gebracht op de getekende documentatie. Green Motion Limited is niet verantwoordelijk voor huurders die schade veroorzaken door te rijden onder invloed van alcohol of drugs, off-road rijden of rijden zonder de nodige zorg en aandacht. Deze lijst is niet volledig. Mocht de klant onder invloed of nalatig worden verklaard en heeft deze klant een volledige verzekering afgekocht, behoud Green Motion alsnog het recht om te klant voor de nodige reparaties en of verliezen te laten betalen. Naast bovenstaande artikels zijn de Bovag Huurvoorwaarden van toepassing.